Pojištění vozidel otázky a odpovědi

1. Pojistná smlouva – kdy nabývá platnosti?

Zákonné pojištění vozidla (povinné ručení) nabývá platnosti podpisem pojistné smlouvy uzavřené mezi pojištěným (vlastníkem vozidla) a pojistitelem (pojišťovnou).

2. Kdy dostanu zelenou kartu, neboli doklad o tom, že mám pojištěné vozidlo?

Ihned po uzavření pojistné smlouvy o povinném ručení vydá pojišťovna pojištěnému zelenou kartu, která je dokladem prokazujícím uzavření zákonného pojištění vozidel. Zelenou kartu je pojištěný povinen předložit ke kontrole kdykoliv na požádání příslušným státním orgánem.

3. Jaké jsou náležitosti smlouvy o pojištění vozidla?

Pojistná smlouva o zákonném pojištění vozidel musí obsahovat tyto náležitosti:

  • údaje o vozidle a pojištěném
  • dobu trvání pojištění
  • výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení
  • formu oznámení pojistné události

4. Co se stane v případě, že nemám vozidlo pojištěné?

Nastupují sankce a pokuty!

Za nedodržení povinnosti uzavřít zákonné pojištění vozidel lze podle zákona uložit pokutu ve výši až 40.000 Kč. Navíc se za každý den bez sjednaného povinného ručení hradí tzv. sankční pojistné. Jeho výše bude podle zákona stanovena denní sazbou v rozmezí od 20 Kč do 300 Kč, podle kategorie vozidla. Dále bude v případě pojistné události vymáhat ČKP (Česká kancelář pojistitelů) po nepojištěném škůdci částku, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP v případě pojistné události.

 Navštivte kalkulačka.eu a spočítejte si cokoli chcete..

Online pojištění, které vám ušetří tisíce: pro váš automobil, nejlevnější Povinné ručení,pro vaše stáří nejvýnosnější: Penzijní připojištění, pro vaši rodinu nejjistější: Životní pojištění, pro vaše cestování nejkomplexnější: Cestovní pojištění, pro vaše děti i vás: Úrazové pojištění, než platit víc než musíte přečtěte si rady a tipy na Pojištění vozidel, např. jak získat nejlevnější Havarijní pojištění,  co se týče Pojištění domácnosti, využijte slevy, které internet nabízí. Pojištění vozidel získáte během 5 minut, Pojistěte si svůj hrad se slevami na Pojištění nemovitosti, vyhněte se zbytečným výdajům, pokud způsobíte fatální škodu někomu jinému, za pár stovek ročně na: Pojištění odpovědnosti za škodu,